42,631 Reputation

188 yesterday
80 2 days ago
60 Aug 21
115 Aug 20
35 Aug 19
-10 Aug 17
10 Aug 16
20 Aug 15
20 Aug 14
40 Aug 13
30 Aug 12
30 Aug 10
140 Aug 9
90 Aug 8
60 Aug 7
78 Aug 6
70 Aug 5
75 Aug 4
25 Aug 3
110 Aug 2
45 Aug 1
10 Jul 31
10 Jul 30
40 Jul 29
20 Jul 28
30 Jul 27
90 Jul 26
115 Jul 25
60 Jul 24
100 Jul 23